www.blazejbabik.sk     

š t ú d i e   a   i n d i v i d u á l n e   p r o j e k t yposledná aktualizácia : 21. október 2010,    ukážky starších prác a projektov nájdete na www.ateliernovadoba.szm.sk