www.blazejbabik.sk     

k a t a l ó g o v é   p r o j e k t y   r o d i n n ý c h   d o m o vposledná aktualizácia : 17. september 2010,    ukážky starších prác a projektov nájdete na www.ateliernovadoba.szm.sk